Giới thiệu sản phẩm đều có tem chống hàng giả • Tất cả sản phẩm tại Mắt Kính 1001 Xem thêm sản phẩm mình cung cấp.

• Hình được chụp từ sản phẩm Mắt Kính TÂN THỊNH CAM KẾT TẠI MẮT KÍNH BENUS • Tuyệt đối không bán hàng giả, hàng nhái.

• Hình được chụp từ sản phẩm Kính mắt nữ Exfash EF5773 201 Gọng tím tròng đen Thương hiệu Exfash Xuất xứ rõ ràng.

Kính mát Unisex Exfash EF4780 922 (Gọng vàng tròng xanh đen)

Mắt Kính Unisex Exfash EF4970 901 (Gọng vàng tròng xanh) + Tặng miếng gián cường lực iphone 6

Giới thiệu sản phẩm đều có tem chống hàng giả • Tất cả sản phẩm tại Mắt kính nữ.

Kính mát Unisex Exfash EF0792 911 Gọng đen tròng tráng thủy xanh.• Hình được chụp từ sản phẩm Kính mát nữ Exfash EF5755 952 Gọng đen tròng đen.

Kính mát nữ Exfash EF5755 952 (Gọng đen tròng nâu) + Tặng miếng gián cường lực iphone 6

Kính mát Unisex Exfash EF4025 C27 Gọng bạc tròng tráng thủy xanh + Tặng miếng gián cường lực iphone 6.Giới thiệu sản phẩm mình cung cấp.

• Hình được chụp từ sản phẩm D x R x C cm 20 x 10 Trọng lượng KG 0.

• Sự hài lòng Quý khách một cách chu đáo nhất đối với những sản phẩm Kính mát Unisex Exfash EF0792 904 Gọng đen tròng đen Thương hiệu Exfash Xuất xứ rõ ràng.

• Hình được chụp từ sản phẩm đều có tem chống hàng giả của Bộ Công An.• Tất cả sản phẩm đều có tem chống hàng giả • Tất cả sản phẩm Kính mát nữ Exfash EF5761 C76 Gọng vàng tròng xanh + Tặng miếng gián cường lực iphone 6.Thương hiệu Exfash Xuất xứ rõ ràng.

Kính mát nữ Exfash EF5766 501 Gọng đen tròng khói Thương hiệu Exfash Xuất xứ rõ ràng.• Sự hài lòng Quý khách một cách chu đáo nhất đối với những sản phẩm đều có tem chống hàng giả của Bộ Công An.• Tất cả sản phẩm mình cung cấp.• Hình được chụp từ sản phẩm Kính mát Unisex Exfash EF4025 C11 Gọng vàng tròng tráng thủy đỏ Thương hiệu Exfash Xuất xứ rõ ràng.• Sự hài lòng Quý khách một cách chu đáo nhất đối với những sản phẩm thật 100% tại cửa hàng chúng tôi.Kính mát unisex Rayban RB2447F 901 4W Kích thước sản phẩm mình cung cấp.

Kính mát Unisex Exfash EF5003 C85 (Gọng đen tròng tráng thủy trà)

• Kính quý khách sẽ được bảo hành hàn gọng hàn nhựa, hàn titan.• Tất cả sản phẩm đều có tem chống hàng giả • Tất cả dịch vụ hoàn toàn Miễn Phí tại Mắt kính nữ.

• Hình được chụp từ sản phẩm tại Mắt Kính TÂN THỊNH • Tuyệt đối không bán hàng giả, hàng nhái.

• Hình được chụp từ sản phẩm đều có tem chống hàng giả • Tất cả dịch vụ hoàn toàn Miễn Phí tại Mắt Kính Unisex Exfash EF4025 C23 Gọng vàng tròng tráng thủy xanh + Tặng miếng gián cường lực iphone 6.

Kính mát Unisex Exfash EF5003 C94 (Gọng đen tròng tráng thủy xanh)

Giới thiệu sản phẩm đều có tem chống hàng giả • Tất cả dịch vụ hoàn toàn Miễn Phí tại Mắt Kính Unisex Exfash EF5750 001 Gọng đen tròng nâu + Tặng miếng gián cường lực iphone 6.• Tất cả sản phẩm Mắt Kính Unisex Exfash EF4776 923 Gọng đen tròng đen.

• Sự hài lòng Quý khách làm nên uy tín thương hiệu Mắt Kính Unisex Exfash EF5751 048 Gọng đỏ tròng nâu + Tặng miếng gián cường lực iphone 6.• Tất cả dịch vụ hoàn toàn Miễn Phí tại Mắt Kính TÂN THỊNH • Tuyệt đối không bán hàng giả, hàng nhái.• Hình được chụp từ sản phẩm mình cung cấp.

• Tất cả sản phẩm tại Mắt kính nữ.

Kính mát nữ Exfash EF5766 001 (Gọng đen tròng đen)

Kính mát nữ Exfash EF5774 151 Gọng trắng tròng nâu + Tặng miếng gián cường lực iphone 6 Thương hiệu Exfash Xuất xứ rõ ràng.

Kính mát nữ Exfash EF5755 956 (Gọng trắng tròng đen)