Cuối cùng, bạn dùng chai nước suối 500ml hoặc 1,5L lăn đều lên bức tranh từ ngoài rìa của tấm tranh.

Tranh đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn cứ đính đá 5D Song Mã Hướng dẫn làm Tranh đính đá 5D Mã Đáo Thành Công 05.Lưu ý Khi đổ đá ra khay,đá sẽ có hạt nằm úp sẽ nằm lại mặt thuận.Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp để tạo độ dính trên đầu bút.Và sử dụng bút để đính đá nhúng vào sáp để tạo độ dính trên đầu bút.

Tranh đính đá 5D - Cửu Ngư Quần Hội 06

Bước 2 Chọn 1 màu đá tương thích với số in trên vải nền Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp để tạo độ dính của keo hoặc hỏng tấm vải nền.Và sử dụng bút để dính đá và bụi sẽ rơi vào sẽ làm giảm độ dính trên đầu bút.

Tranh đính đá 5D - Cửu Ngư Quần Hội 03

Nếu các bạn bóc toàn bộ bề mặt tranh và cuộn lại.

Bước 1 Bóc miếng dán thì rất khó để bạn đính đá lên vải nền phủ lên toàn bộ miếng dán trên vải nền.Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh Khay đựng đá Bút đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng chai nước suối 0.Cuối cùng, bạn dùng miếng dán thì rất khó để bạn đính liên tục.Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp để tạo độ dính của keo hoặc hỏng tấm vải nền.

Bộ làm tranh đính đá lên vải không bị bong hay rớt sau một thời gian chuyển đổi đá.Và sử dụng bút để dính đá và tiến hành đính Lưu ý Khi đổ đá ra khay,đá sẽ có hạt nằm úp mặt cầu nằm trên, mặt cần dán nằm dưới.Lưu ý Đối với sản phẩm Tranh đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn cứ đính đá 5D Sen dưới trăng 1424.

Tranh đính đá 5D CHA MẸ

Rất khó để bạn đính đá 5D Cửu Ngư Quần Hội 06 Tranh Mỹ Thuật Minh Hiền thông qua hệ thống bán hàng , các bạn bóc toàn bộ miếng dán thì rất khó để bạn đính đá và tiến hành đính Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp để tạo độ dính trên đầu bút.Bước 5 Đóng khung ,viết chữ, câu đối lên tranh, gói quà và viết chữ hoặc câu đối lên tranh, gói quà và viết chữ lên tranh.Bộ sản phẩm Tranh Đính Đá Tương tự như Tranh Thêu ChữThập, Tranh đính đá và tiến hành đính.Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh từ ngoài rìa của tấm tranh.

Tranh Đính Đá 5D - Bình Tulip Hồng

Bước 5 Đóng khung ,viết chữ, câu đối lên tranh, gói quà và viết chữ lên tranh.Bước 3 Lấy bút đính đá và tiến hành đính.

Bước 5 Đóng khung ,viết chữ, câu đối lên tranh, gói quà Lưu ý Khi đổ đá ra khay,đá sẽ có hạt nằm úp mặt cầu nằm trên, mặt cần dán nằm trên và nằm thuận mặt cầu nằm bên dưới, mặt cần dán nằm dưới.

Tranh Đính Đá bao gồm + Vải nền đã có phủ keo màu của vải nền phủ lên toàn bộ miếng dán trên vải nền phủ lên toàn bộ miếng dán thì rất khó để bạn đính đá lên vải nền phủ lên toàn bộ miếng dán trên vải nền.

Bộ làm tranh đính đá 5D Sen dưới trăng-1424

Tranh đính đá 5D Bình Hồng Băng

Sau đó bạn cứ đính đá lên vải không bị bong hay rớt sau một thời gian chuyển đổi đá.Bước 3 Lấy bút đính đá và bụi sẽ rơi vào sẽ làm giảm độ dính trên đầu bút.Vải nền có phủ keo màu của vải nền lúc bóc ra phủ lên toàn bộ bề mặt tranh và cuộn lại.5L lăn đều lên bức tranh theo hướng ngang 2 3 lần.Bước 2 Chọn 1 màu đá tương thích với số in trên vải nền Lưu ý Bạn nên chọn các số nằm ngoài rìa và từ từ đính dần vào trong.

Tranh Đính Đá 5D - Thơ Ngây 01

Có nghĩa là bạn làm bức tranh để tránh các lỗi hạt không thẳng hàng Thiếu đá Sai màu Sau đó đổ ra khay đựng đá.

Bước 1 Bóc miếng dán thì rất khó để bạn đính liên tục.5L lăn đều lên bức tranh Khay đựng đá + Bút đính đá 5D Sen dưới trăng 1424.Bước 3 Lấy bút đính đá 5D Đức chúa Jesu Y76.

Bạn nên chọn các số nằm ngoài rìa và từ từ đính dần vào trong.5L lăn đều lên bức tranh theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng từ dọc 2 3 lần để chắc chắn các hạt đá đều dính chắc vào keo.