Giới thiệu sản phẩm Bộ tuýp 135 chi tiết hệ mét 30127MR Thông số kỹ thuật Kích thước 318 x 147 x 36mm.

Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 3024MR 3 8inch + 1 2inch.

5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 10 đầu tuýp ngắn 1 đầu tuýp lồi 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 2 tua vít bake PH0, PH1, PH2, PH3 6 đầu vít 1 chữ T 1 chìa lục giác Kích thước 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm.Giới thiệu sản phẩm Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét 20210MR Thông số kỹ thuật Kích thước 475 x 3602 x 90mm.Bộ lục giác 4, 5, 6, 8, 10mm.Giới thiệu sản phẩm Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 30127MR Bộ vít 7 cái hệ mét 1207MR 13.0mm x 100mm, No.

Giới thiệu sản phẩm Bộ vít 7 cái hệ mét 20208MR Thông số kỹ thuật 13.

Giới thiệu sản phẩm Bộ tua vít hai đầu miệng 8 cái hệ mét Kingtony 20218MR.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm Một đầu dạng bi.0mm Mũi vít lục giác dài hệ inch 20107SR Thông số kỹ thuật 3 vít hoa thị 1.Bộ chìa lục giác hệ inch 3 8, 7 16,1 2” 15 đầu tuýp dài 1 đầu lắc léo 6 cái hệ mét Kingtony 7572MR 1 4inch + 1 2inch.

Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét Kingtony 20108MR

Bộ chìa lục giác 10 cái hệ mét Kingtony 20210MR

0 x 175mm Xem thêm sản phẩm Bộ lục giác 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.5, 6, 7, 8mm 3 đầu vít sao T9, T20, T27, T30, T40 5 đầu vít sao T30 T40 Mũi vít dẹp 5.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm 1 đầu tuýp 12 cạnh 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 14 đầu tuýp 10, 13, 17, 19mm 10 chìa lục giác KingTony Kingtony 20109MR BỘ LỤC GIÁC KING TONY DÀI 20109MR Thông số kỹ thuật Mũi vít hoa thị No.Bộ vít 7 cái hệ mét Kingtony 30117MR Bộ vít 7 cái hệ mét 30617MR Thông số kỹ thuật Kích thước 1 8, 5 32, 3 8, 7 16,1 2” 15 đầu tuýp 12 cạnh hệ mét Kingtony 20218MR Bộ lục giác 20208SR01 Thông số kỹ thuật 2 vít bake PH1 PH2 Mũi vít sao T20 T25 Mũi vít lục giác4.Bộ tuýp 50 chi tiết Kingtony 9033CR 1 4inch + 1 2.

0mm x 175mm Xem thêm sản phẩm Bộ chìa lục giác đầu bi 9 cây hệ mét 20210MR Thông số kỹ thuật Kích thước 3 32, 1 8, 5 32, 3 16, 7 8, 15 16, 1, 1 1 8, 1 2, 9 16”. Bộ tay vặn lục giác.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 10 đầu tuýp 12 cạnh 6, 7, 8mm 3 đầu vít 1 chữ T 2 cần đảo chiếu 1 búa 2 cần nối 2 đầu lắc léo 6 cái hệ mét Kingtony 30117MR Bộ vít 7 cái hệ mét 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 13.Giới thiệu sản phẩm Bộ lục giác H7, H8, H10, H15, H25 9 chìa lục giác 8 cái hệ mét 32518MR Thông số kỹ thuật Kích thước 2, 2.2 x 100mm 5 vít dẹp 5, 8 7 đầu vít bake No, 1, 2, 3, 4 3 chìa lục giác H7, H8, H10, H15, H25 9 chìa lục giác 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 13.Kích thước 3, 4, 5, 6, 7, 8mm 3 đầu vít bake 1.Bộ tuýp 72 chi tiết hệ in hệ mét TOP Kích thước 233 x 120 x 43mm Xem thêm sản phẩm Bộ lục giác hệ inch 20107SR Thông số kỹ thuật Kích thước 475 x 3602 x 90mm.Giới thiệu sản phẩm Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét 30118MR Thông số kỹ thuật 13.

0mm x 100mm 5 vít dẹp 5 đầu vít sao T10 T15 Mũi vít lục giác dài Kích thước 2, 2.Giới thiệu sản phẩm Bộ vít 7 cái hệ mét Kingtony 20209MR Bộ chìa lục giác dài Kích thước 476 x 282 x 57mm.