Dây chuyền vàng trắng Ý 412VTY0001 BTJ.Hoa tai vàng Ý 412D680001 BTJ.Lắc tay Ý 315VTY0002 BTJ.Dây chuyền bi vàng Ý 416DTY0031 BTJ.Vòng tay Ý phối bi màu vàng.Lắc tay Ý 315VTY0021 BTJ.

Nhẫn vàng trắng Ý đính đá Swarovski 412NTY0007 BTJ

Hàng ngàn Trang Sức Nam thương hiệu BTJ được thiết kế mảnh mai từ những trái tim BTJ.Dây chuyền vàng trắng Ý 412VTY0002 BTJ.Dây chuyền vàng Ý 412DTY0003.

Dây chuyền vàng trắng Ý 412DTY0028 BTJ

Lắc tay bi vàng Ý 416DTY0030 BTJ.

Dây chuyền vàng Ý 416DTY0034 BTJ

Vòng tay Ý 315VTY0002 BTJ

Chất liệu vàng trắng Ý 412DTY0011 BTJ.Dây chuyền BTJ vàng Ý 316DTY0015 BTJ.Vòng tay Ý 412LTY0002 BTJ.Nhẫn Ý nữ 412NTY0024 BTJ.

Dây chuyền vàng trắng Ý 412DTY0026 BTJ

Hoa tai vàng Ý 416DTY0023 BTJ.

Lắc tay Ý 315VTY0013 BTJ.Hoa tai vàng Ý 416DTY0017 BTJ.Dây chuyền bi vàng Ý 412D680001 BTJ.Nhẫn vàng trắng Ý nữ 412NTY0023 BTJ.Vòng tay Ý đính đá Swarovski 412NTY0007 BTJ.Vòng tay vàng trắng Ý 412DTY0010 BTJ.Dây chuyền vàng Ý 412BTY0006 BTJ.

Vòng tay vàng trắng Ý nữ 412NTY0023 BTJ.

Dây chuyền vàng trắng Ý đính hình trái tim BTJ.Dây chuyền vàng trắng Ý nữ 412NTY0023 BTJ.

Dây chuyền vàng Ý 416DTY0024 BTJ

Dây chuyền Ý 412DTY0023 BTJ

Vòng tay Ý 412LTY0001 BTJ.Dây chuyền bi vàng Ý 416DTY0017 BTJ.

Lắc tay Ý đính đá Swarovski 412NTY0007 BTJ.Lắc tay Ý 315VTY0022 BTJ.Vòng tay Ý 412L680002 BTJ.Vòng tay vàng trắng Ý 315DTY0031 BTJ.Dây chuyền BTJ vàng Ý 412DTY0006 BTJ.

Dây chuyền vàng trắng Ý 412DTY0012 BTJ

Lắc tay Ý 315VTY0009 BTJ.Dây chuyền BTJ vàng Ý 416DTY0029 BTJ.Lắc tay bi vàng Ý 416DTY0024 BTJ.Dây chuyền bi vàng Ý 416DTY0023 BTJ.Dây chuyền bi vàng Ý 412BTY0006 BTJ.