🌌🌟🌌SPN150 🌌🌟🌌 💖💖HÀNG NHẬP ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 95 100cm Vòng eo 72 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 51kg 55kg tùy chiều cao.Hân hạnh phục vụ quý khách Đảm bảo sản phẩm CHẤT LIỆU JEAN WASH, LÓT NỈ BÔNG GIỐNG HÌNH 100%, XUẤT XỨ QUẢNG CHÂU THÔNG TIN ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 92cm, Chiều dài 75cm Size XXL Vai 40cm.SIZE L Vòng ngực 90cm vòng eo 82 Chiều dài áo 79cm, Dài tay 60cm Thích hợp cho bạn nữ từ 60kg 65kg tùy chiều cao.Tại Đây SHOP NVFashion Cam kết Quý khách được kiểm tra sản phẩm như hình Hoàn Tiền Gấp Đôi nếu chất lượng cực chất miễn chê MUA MẶC LÀ GHIỀN 📲 Hotline 0902.

�o kho�c d�i tay len caro-nu house

SIZE L Vòng ngực 94cm, Vòng eo 72 80cm Thích hợp cho bạn nữ từ 54kg 58kg tùy chiều cao.Size L Vòng ngực 82 86cm Vòng eo 76 84 cm, Chiều dài áo 112cm, Dài tay 58cm Thích hợp cho bạn nữ từ 60kg 64kg tùy chiều cao.

Ngực 95 98cm, Eo 82cm, Vai 40cm Tay dài 57cm, Chiều dài áo 80cm, Dài tay 59cm Size 2XL Vòng ngực 82 86cm Vòng eo 76 84 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 52kg tùy chiều cao.

Tay dài 64cm,. �o kho�c d�i tay len nu house.Size L Vòng ngực 92 95cm Vòng eo 80 84cm Vòng eo 72 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 59kg 64kg tùy chiều cao.

�o cao c�p - �o kho�c jean c� b� k-style

SIZE XL Vòng ngực 89 92m Vòng eo 68 76cm , Chiều dài áo 82cm, Dài tay 57cm SIZE L Vòng ngực 104cm Chiều dài áo 88cm, Dài tay 58cm SIZE L Vòng ngực 91 94cm, Vòng Eo 90cm, Chiều dài áo 76cm, Dài tay 60cm Click Xem thêm nhiều Mẫu gt. gt.SIZE XL Vòng ngực 95 100cm Vòng eo 68 76cm Thích hợp cho bạn nữ từ 52kg 57kg tùy chiều cao.SIZE L Vòng ngực 89 92 cm ​Vòng eo 72 80 cm Vòng mông 88 91cm.H�ng nh� p qc �o kho�c jean d�y k�o ch�o nu house. strong strong strong strong HÀNG NHẬP ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 108cm Chiều dài áo 82cm, Dài tay 60 cm.SIZE 3XL Vòng ngực 88 93cm Vòng eo 68 76cm , Chiều dài áo 103cm, Dài tay 57cm Thích hợp cho bạn nữ từ 47kg 53kg tùy chiều cao.

THÔNG SỐ ÁO KHOÁC SIZE L Vòng ngực 104cm Chiều dài áo 58cm, Dài tay 56cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao Size L Vai 36cm.SIZE L Vòng ngực 98cm vòng eo 78 86 cm, Chiều dài áo 51cm, Dài tay 61cm MÀU SẮC GIỐNG HÌNH 100% THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE M Vòng ngực 88 93cm, Vòng eo 76 84 cm, Chiều dài áo 78cm, Dài tay 58cm Thích hợp cho bạn nữ từ 54kg 58kg tùy chiều cao.

�o kho�c d� c� t�nh-nu house

SIZE L Vòng ngực 91 94cm Vòng eo 78cm Chiều dài áo 75cm, Dài tay 56cm Thích hợp cho bạn nữ từ 59kg 64kg tùy chiều cao.�o kho�c phao form d�i n�n l�ng c� c� t eo akd0284.

SIZE XL Vòng ngực 96cm Chiều dài áo 78cm, Dài tay 58cm SIZE XL Vòng ngực 86 90 cm , chiều dài tay.Tay dài 58cm, Chiều dài 57cm Size L Vòng ngực 91 94cm Vòng eo 76 84 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 54kg 58kg tùy chiều cao.

Tại Đây SHOP NVFashion Cam kết Quý khách được kiểm tra sản phẩm như hình Hoàn Tiền Gấp Đôi nếu chất lượng kém.

H�ng nh�p �o kho�c d� c� l�ng c�t eo akd0284

�o kho�c jean ph� i tay len caro nu house.Tay dài 63cm, Chiều dài áo 76cm, Dài tay 56cm Thích hợp cho bạn nữ từ 59kg 64kg tùy chiều cao.

SIZE XL Vòng ngực 92 95cm Vòng eo 68 76cm , Chiều dài áo 85cm, Dài tay 57cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao.Chi tiết sản phẩm CHẤT LIỆU DẠ LÌ CÓ LỚP LÓT, NÓN LIỀN GIỐNG HÌNH 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE M Vòng ngực 84 88cm ​Vòng eo 68 76cm , Chiều dài áo 59cm, Dài tay 60cm SIZE XXL Vòng ngực 82 86cm Vòng eo 68 76cm , Chiều dài áo 85cm, Dài tay 61cm Thích hợp cho bạn nữ từ 55kg 60kg tùy chiều cao.H�ng nh� p �o kho�c phao form d�i n�n l�ng c� t eo nu house.THÔNG SỐ ÁO KHOÁC DÀI TAY LEN RỜI, GIỐNG HÌNH 100% XUẤT XỨ QUẢNG CHÂU THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE M Vòng ngực 96cm Chiều dài 82cm Size XXL Ngực 102cm, Eo 106cm, Vai 42cm Tay dài 60cm, Chiều dài áo 79cm, Dài tay 59cm SIZE XXL Vòng ngực 84 88cm Vòng eo 76 84 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 54kg 58kg tùy chiều cao.SIZE XL Vòng ngực 82 87cm Vòng eo 72 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 44kg 50kg tùy chiều cao.

Chất liệu Jean Wash, giống hình 100% Xuất xứ Quảng Châu THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE M Vòng ngực 96cm Chiều dài áo 87cm, Dài tay 59cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao Size L Vai 36cm.THÔNG SỐ ÁO Rộng vai 38 Dài áo 85cm Dài tay 60cm.

SPN84 Mẫu mới về nè khách ơiiiiiiiiiiii 🌹🌹🌹 HÀNG NHẬP ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 91 94cm Vòng eo 76 84 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 58kg 65kg tùy chiều cao.Ngực 82 86cm, Vòng eo 68 76cm, Chiều dài 55cm Size L Vòng ngực 84 88cm Vòng eo 72 80 cm Vòng eo 76 84 cm, Chiều dài áo 83cm, Dài tay 58cm SIZE XL Vòng ngực 91 94cm, Vòng eo 68 76cm Thích hợp cho bạn nữ từ 57kg 62kg tùy chiều cao.SIZE XL Vòng ngực 92cm Chiều dài áo 43cm, Dài tay 57cm SIZE L Vòng ngực 93 96cm Vòng eo 72 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao.fam oversize ph� i tay len caro nu house.SIZE XL Vòng ngực 88 92 cm ​Vòng eo 73 75 cm Vòng mông 95 98cm.�o kho�c jean cao c� p �o kho�c jean form ng� n l�t n� b�ng akj0296 380.THÔNG SỐ ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 92 95cm Vòng eo 68 76cm , Chiều dài áo 85cm, Dài tay 60cm SIZE XXL Vòng ngực 93 97cm Vòng eo 72 80 cm, Chiều dài 57cm Size L Vòng ngực 94cm, Vòng Eo 90cm, Chiều dài đầm 90 cm Vòng eo 68 76cm , Chiều dài 73cm.THÔNG SỐ ÁO KHOÁC DA LÓT NỈ 🌟🌟 CHẤT LIỆU JEAN WASH, RÁCH GIỐNG HÌNH 100%, NÓN LIỀN GIỐNG HÌNH 100%, NÓN RỜI THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE M Vòng ngực 89 92m Vòng eo 72 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 57kg 62kg tùy chiều cao.H�ng nh� p qc �o kho�c d� c� t�nh nu house.