Nhẫn vàng trắng Ý nữ đính đá Swarovski 515NTY0047 BTJ.Nhẫn Ý đính đá Swarovski 512N5850258 BTJ.

Hoa tai Ý 416BTY0017 BTJ

Vòng tay Ý 412L680002 BTJ.Nhẫn Ý nữ đính đá Swarovski 412NTY0007 BTJ.Lắc tay Ý 315VTY0021 BTJ.Nhẫn Ý nữ 412NTY0024 BTJ.Nhẫn Ý nữ đính đá Swarovski 316VTY0001 BTJ.Vòng tay Ý 412LTY0001 BTJ.Lắc tay Ý 315VTY0009 BTJ.

Dây chuyền Ý 412DTY0043 BTJ

Nhẫn Ý đính đá cao cấp 516NTY0020 BTJ.

Dây chuyền Ý 412DTY0046 BTJ

Nhẫn vàng trắng Ý đính đá cao cấp 416NTY0007 BTJ.

Dây chuyền Ý 412DTY0018 BTJ

Nhẫn Ý phối kiểu đính đá Swarovski 316VTY0001 BTJ.Nhẫn vàng trắng Ý đính đá cao cấp 516NTY0019 BTJ.Nhẫn Ý đính đá Swarovski 515NTY0047 BTJ.

Dây chuyền Ý 316DTY0014 BTJ

Nhẫn Ý nữ đính đá cao cấp 416NTY0007 BTJ.Nhẫn Ý đính đá Swarovski 412NTY0001 BTJ.Nhẫn Ý nữ đính đá Swarovski 412NTY0013 BTJ.

Vòng tay Ý 315VTY0022 BTJ

Nhẫn Ý nữ đính đá cao cấp 416NTY0013 BTJ.

Nhẫn vàng trắng Ý đính đá cao cấp 516NTY0020 BTJ.

Nhẫn Ý nữ đính đá cao cấp 516NTY0019 BTJ.